Drakt og utstyr

Du kan kjøpe drakt og utstyr nytt igjennom klubben, eller direkte via ntnshop.no. Du kan også kjøpe brukt drakt og utstyr feks. via Facebook eller Finn. Pass på at utstyret er ITF godkjent, spør gjerne treneren om du er usikker. 

Vi har også en utlånsordning for lavinntektsfamilier som vi kaller Oioi (Om igjen & Om igjen). Trykk her for mer info. 

Vi jobber også med å opprette en Gjenbrukskasse, der vi tar imot drakter og utstyr som ikke lenger er i bruk. Dette er drakter og utstyr som vi gir videre til utøvere som kanskje ikke har mulighet til å betale for det.